Προκειμένου να απαντηθεί το αίτημα σας, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα πλήρη στοιχεία σας:

Ονοματεπώνυμο, Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Email, Τηλέφωνο, Κινητό

    Αρμόδια για την διεκπεραίωση του αιτήματος σας είναι η κα Βίκυ Γουρνά,
    τηλ. 210 6772422, fax 210 6748899.

    email vicky.gourna@mjcapuano.gr

    Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή του αιτήματος σας δεν διακόπτει την παραγραφή εννόμου αξιώσεως. Για την εξωδικαστική επίλυση του αιτήματος σας μπορείτε να απευθυνθείτε στις Αρμόδιες Αρχές, όπως ενδεικτικά ο Συνήγορος του Καταναλωτή.