ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Εταιρία Χθες

Με έναρξη δραστηριότητος το 1904 η εταιρία διαθέτει εμπειρία άνω ενός αιώνα στην Ελληνική αγορά. Το 1980 πωλεί το χαρτοφυλάκιο της στην GENERALI, την οποία εκπροσωπούσε μέχρι τότε.

Από το 1981 έως το 1987 αναλαμβάνει την Γενική Πρακτόρευση για την Ελλάδα της COMPAGNIE D’ ASSURANCES NATIONALE SUISSE. Όταν ο Ν 1569 καταργεί τις Γενικές Πρακτορεύσεις η ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. ενεργεί ως Μεσίτης Ασφαλίσεων.

Ενημερωτικά, ο μεσίτης ασφαλίσεων σε αντιδιαστολή με τον ασφαλιστικό πράκτορα που εκπροσωπεί την ασφαλιστική εταιρία, ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του ασφαλιζομένου και με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον αυτού, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Τον Νοέμβριο του 1997 είναι η πρώτη εταιρεία Μεσιτών Ασφάλισης που πιστοποιείται κατά ISO 9001:2008 για τον «σχεδιασμό, παραγωγή και παροχή Υπηρεσιών Μεσιτείας Ασφαλίσεως»

Τον Οκτώβριο του 2006 επιλέγεται τοπικός συνεργάτης του πολυεθνικού Γερμανού Μεσίτη Ασφαλίσεων FUNK, ενώ τον Δεκέμβριο του 2013 γίνεται ο τοπικός συνεργάτης του μεγαλυτέρου Παγκοσμίως πολυεθνικού ιδιωτικού Μεσίτη Ασφαλίσεων της LOCKTON.

Η Εταιρία Σήμερα

Το χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων που διαχειρίζεται σήμερα την κατατάσσει ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου στην Ελληνική αγορά με την ακόλουθη κατανομή:

Ζωή και Υγεία (ομαδικές ασφαλίσεις)42,5%
Περιουσίας και τεχνικών ασφαλίσεων31%
Μεταφορών και σκαφών6%
Αυτοκινήτων7,5%
Λοιποί13%
100%

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Αξιολόγηση και τοποθέτηση ασφαλιστικών κινδύνων
  • Διαχείριση ζημιών όλων των κλάδων
  • Γενική πληροφόρηση και ενημέρωση για νέα ασφαλιστικά προϊόντα
  • Τοποθέτηση αντασφαλιστικών κινδύνων

Η ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ έχει πολύ μεγάλη ειδίκευση στα ομαδικά ασφαλιστήρια προσωπικού, ζωής, ατυχημάτων, στα νοσοκομειακά και στα ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια. Παράλληλα, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στους μεγάλους κινδύνους του κλάδου περιουσίας (βιομηχανικοί και εμπορικοί κίνδυνοι) ενώ έχει εκπονήσει το πληρέστερο -από άποψη καλύψεων- ασφαλιστήριο κατοικιών. Τέλος, ανάλογη είναι και η εμπειρία της στον κλάδο μεταφορών και στις καλύψεις που άπτονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εκτός Ελλάδας η εταιρία έχει αναπτύξει συνεργασίες τόσο στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. όσο και στην Μ. Ανατολή.

Η Εταιρία Αύριο

Με παρουσία σε αγορές του εξωτερικού (Ρουμανία, Κύπρος, κλπ.) η εταιρία εξετάζει την επέκταση της δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην εξωστρέφεια.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ζακ Καπουάνο

Διευθύνων Σύμβουλος


Χριστίνα Ερωτοκρίτου

Πρόεδρος ΔΣ


Ρένα Μπεχράκη

Ομαδικές ασφαλίσεις

210 6772431


Στ. Κωνσταντακοπούλου

Ατομικές ασφαλίσεις

210 6772434


Λίλα Αρβανίτη

Κλάδος Περιουσίας

210 6772411


Φραγκίσκος Μαλταμπές

Κλάδος Πιστώσεων & Εγγυήσεων

210 6772417


Ελένη Βαρουχάκη

Κλάδος Μεταφορών & Σκαφών

210 6772412


Μάρω Παναγή

Κλάδος Αυτοκινήτου

210 6772414


Γεωργία Καπόνη

Κλάδος ανάπτυξης νέων εργασιών

210 6772432


Γιάννης Σιλιντζήρης

 

210 6772447


Μάχη Αγγελίδου

Οικονομικές Υπηρεσίες

210 6772421


Βίκυ Γουρνά

Οικονομικές Υπηρεσίες

210 6772422