13/02/2024

Αποθήκες Synergy: Aποζημίωση €12 εκατ. ευρώ σε 4 μήνες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παροχής Logistics SYNERGY, με Δελτίο Τύπου, ευχαριστούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ασφαλιστικές Εταιρείες, μεσίτη, πραγματογνώμονα & σύμβουλο) […]
18/09/2023

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2022

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/09/2023

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. 2022

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/10/2022

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2021

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/10/2022

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. 2021

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/10/2022

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2020

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/10/2022

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. 2020

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/10/2022

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2019

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
18/10/2022

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. 2019

Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.
15/06/2019

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2018

ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦ.ΥΠΗΡ.ΑΕ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018Κατεβάστε τον Ισολογισμό σε .pdf μορφή.