Κλάδος Περιουσίας (Πυρός)

Ο κλάδος περιουσίας – γνωστός στο ευρύ κοινό ως κλάδος πυρός- είναι αυτός που καλύπτει την επιχείρηση σας από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα όπως η πυρκαϊά, ο σεισμός, οι ζημιές από φυσικά φαινόμενα ή κλοπή αντικειμένων (τα χρήματα ασφαλίζονται από τον κλάδο κλοπής) κ.α. Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί και στις οικονομικές συνέπειες από ζημία που οφείλεται σε καλυπτόμενο κίνδυνο όπως είναι η κάλυψη απωλείας κερδών/διακοπής εργασιών.

Υπεύθυνη Λίλα Αρβανίτη
Tηλ. 2106772411
mail: lila.arvaniti@mjcapuano.gr