Κλάδος Χρηματικών Απωλειών

Με την έξαρση των κλοπών είναι πλέον συνήθης η ανάγκη από τις εταιρίες για την ασφάλιση:

  • Χρηματομεταφορών
  • Χρηματοκιβωτίου/ων
  • Ταμείου/ων από ληστεία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή από κλοπή τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες που η εταιρία δεν λειτουργεί.

Υπεύθυνη Λίλα Αρβανίτη
τηλ. 2106772411
mail: lila.arvaniti@mjcapuano.gr