Κλάδος Μεταφορών

Ασφαλίζονται όλα τα προς διαμετακόμιση εμπορεύματα είτε για διανομές εντός ελληνικής επικράτειας, είτε για εισαγωγή/εξαγωγή.

Προϋπόθεση κατά κανόνα είναι να υπάρχει επίσημο έγγραφο μεταφοράς δημόσιου μεταφορέα (way bill/bill of lading κλπ) εκτός από την περίπτωση των μεταφορών εντός Ελληνικής επικράτειας με ΦΙΧ, οπότε το δελτίο αποστολής επαρκεί.

Το μέσο μεταφοράς μπορεί να είναι πλοίο, φορτηγό, αεροπλάνο ή /και σιδηρόδρομος.
Έχουν καθιερωθεί οι όροι ασφάλισης του Institute of London Underwriters που ποικίλουν με συνηθέστερη την ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου).

Για τις μεταφορές με πλοία και αεροπλάνα μπορούν επιπλέον να ασφαλισθούν οι κίνδυνοι πολέμου και απεργιών.

Συμπληρωματικά, στις καλύψεις του κλάδου υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης:

  • Αστική ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς
  • Αστική ευθύνη μεταφορέα
  • Αστική ευθύνη εταιρίας αποθήκευσης (logistics)

Υπεύθυνη Ελένη Βαρουχάκη
τηλ. 2106772412
mail: eleni.varouhaki@mjcapuano.gr