Κλάδος Αστικής Ευθύνης

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης παρέχει οικονομική προστασία εάν με κάποια πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου προκληθεί σωματική βλάβη ή ζημία σε τρίτο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα. Ανάλογα με τις ενέργειες υπάρχουν αρκετοί τύποι ασφαλιστηρίου που παρέχουν προστασία, ανάλογα με την δραστηριότητα που επιθυμούμε να καλύψουμε, όπως πχ:

  • Κατά την φάση κατασκευής ακινήτου
  • Περιβαλλοντική ευθύνη
  • Από ελλατωματικό προϊόν
  • Μελών Δ.Σ, Διευθυντών και Στελεχών επιχείρησης (D & O)
  • Επαγγελματική ευθύνη (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, δικηγόροι, λογιστές, ιατροί, μεσίτες ασφαλίσεων κλπ)
  • Εργοδοτική ευθύνη βάσει των άρθρων 657 & 658 του Αστικού Κώδικα

Υπεύθυνη Λίλα Αρβανίτη
τηλ. 2106772411
email: lila.arvaniti@mjcapuano.gr