Κλάδος Αστικής Ευθύνης

Το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης παρέχει οικονομική προστασία εάν από κάποια πράξη ή παράλειψη του ασφαλισμένου προκληθεί σωματική βλάβη ή υλική ζημία σε τρίτο, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 914-932 του Αστικού Κώδικα.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι ασφαλιστηρίου που παρέχουν προστασία, ανάλογα με την δραστηριότητα που επιθυμούμε να καλύψουμε, όπως πχ:

  • Οικογενειάρχη (ζημιές που μπορεί να προξενήσουν παιδιά, κατοικίδια κλπ)
  • Ιδιοκτήτη ακινήτου προς τρίτους/γείτονες κλπ
  • Προς το απασχολούμενο στην κατοικία του προσωπικό

Υπεύθυνη Λίλα Αρβανίτη
Tηλ. 2106772411
mail: lila.arvaniti@mjcapuano.gr