Κλάδος Ζωής και Υγείας

Με τον κλάδο αυτό υπάρχει η δυνατότητα είτε καταβολής αποζημίωσης στους συγγενείς του ασφαλισμένου εφόσον λάβει χώρα απώλεια της ζωής του από οποιαδήποτε αιτία, είτε η καταβολή κεφαλαίου υπό μορφή εφάπαξ ή σύνταξης στον ασφαλιζόμενο αλλά και συνδυασμός των ανωτέρω.

Η ως άνω ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει αποζημίωση για:

  • Μερική ή ολική ανικανότητα
  • Νοσηλεία
  • Διαγνωστικές εξετάσεις
  • Προσωπικό ατύχημα (θάνατος, ανικανότητα)
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Επιδόματα (νοσηλείας, χειρουργικό, μητρότητας)

Υπεύθυνη Σταυρούλα Κωνσταντακοπούλου
τηλ. 210 6772434
mail: st.konstandakopoulou@mjcapuano.gr