Κλάδος Μεταφορών

Ασφαλίζονται όλα τα προς διαμετακόμιση εμπορεύματα είτε για διανομές εντός ελληνικής επικράτειας, είτε για εισαγωγή/εξαγωγή.

Τα συνηθέστερα είδη είναι οικοσκευή και/ή σκάφη αναψυχής. H μεταφορά τους πρέπει να πραγματοποιείται από μεταφορική εταιρεία.

Το μέσο μεταφοράς μπορεί να είναι πλοίο, φορτηγό, αεροπλάνο ή/και σιδηρόδρομος.
Έχουν καθιερωθεί οι όροι ασφάλισης του Institute of London Underwriters που ποικίλουν με συνηθέστερη την ρήτρα Α (κατά παντός κινδύνου).

Για τις μεταφορές με πλοία και αεροπλάνα μπορούν επιπλέον να ασφαλισθούν οι κίνδυνοι πολέμου και απεργιών.

Υπεύθυνη Ελένη Βαρουχάκη
τηλ. 2106772412
mail: eleni.varouhaki@mjcapuano.gr