Κλάδος Πυρός

Ο κλάδος περιουσίας -γνωστός στο ευρύ κοινό ως κλάδος πυρός- είναι αυτός που καλύπτει την κατοικία ή το ακίνητο σας από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα όπως η πυρκαϊά, ο σεισμός, οι ζημιές από φυσικά φαινόμενα ή κλοπή αντικειμένων (τα χρήματα ασφαλίζονται από τον κλάδο κλοπής) κ.α.

Η ασφάλιση μπορεί να επεκταθεί και στις οικονομικές συνέπειες από ζημία που οφείλεται σε καλυπτόμενο κίνδυνο όπως είναι η απώλεια ενοικίου.

Επίσης, μπορεί να καλυφθεί με ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου (CAR) ο κίνδυνος ανέγερσης του ακινήτου σας, συμπεριλαμβανομένης και της αστικής ευθύνης προς τρίτους και εργαζομένους κατά την περίοδο της ανέγερσης.

Υπεύθυνη Λίλα Αρβανίτη
τηλ. 2106772411
email: lila.arvaniti@mjcapuano.gr