ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Εταιρία Χθες

Με έναρξη δραστηριότητος το 1904 η εταιρία διαθέτει εμπειρία άνω ενός αιώνα στην Ελληνική αγορά.Το 1980 πωλεί το χαρτοφυλάκιο της στην GENERALI, την οποία εκπροσωπούσε μέχρι τότε. Από το 1981 έως το 1987 αναλαμβάνει την Γενική Πρακτόρευση για την Ελλάδα της COMPAGNIE D’ ASSURANCES NATIONALE SUISSE. Έκτοτε, η ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ ενεργεί ως Μεσίτης Ασφαλίσεων.

Ενημερωτικά, ο μεσίτης ασφαλίσεων σε αντιδιαστολή με τον ασφαλιστικό πράκτορα που εκπροσωπεί την ασφαλιστική εταιρία, ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του ασφαλιζομένου και με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον αυτού, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της Ασφαλιστικής Εταιρίας.

Η Εταιρία Σήμερα

Το χαρτοφυλάκιο ασφαλίστρων που διαχειρίζεται σήμερα την κατατάσσει ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου στην Ελληνική αγορά με την ακόλουθη κατανομή:

Ζωής (ομαδικές)32%
Πυρός και τεχνικών κινδύνων33,7%
Μεταφορών - σκαφών7%
Αυτοκινήτων10,5%
Λοιπών κλάδων16,8%
100%

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Αξιολόγηση και τοποθέτηση ασφαλιστικών κινδύνων
  • Διαχείριση ζημιών όλων των κλάδων
  • Γενική πληροφόρηση και ενημέρωση για νέα ασφαλιστικά προϊόντα
  • Τοποθέτηση αντασφαλιστικών κινδύνων

Η ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΕ έχει πολύ μεγάλη ειδίκευση στα ομαδικά ασφαλιστήρια προσωπικού, ζωής, ατυχημάτων, στα νοσοκομειακά και στα ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια. Παράλληλα, διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στους μεγάλους κινδύνους του κλάδου περιουσίας (βιομηχανικοί και εμπορικοί κίνδυνοι) ενώ έχει εκπονήσει το πληρέστερο -από άποψη καλύψεων- ασφαλιστήριο κατοικιών. Τέλος, ανάλογη είναι και η εμπειρία της στον κλάδο μεταφορών και στις καλύψεις που άπτονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εκτός Ελλάδας η εταιρία έχει αναπτύξει συνεργασίες τόσο στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. όσο και στην Μ. Ανατολή.

Η Εταιρία Αύριο

Με παρουσία σε αγορές του εξωτερικού (Ρουμανία, Κύπρος, Ιταλία κλπ) η εταιρία εξετάζει την επέκταση της δίνοντας ιδαίτερο βάρος στην εξωστρέφεια.

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ

Ρένα Μπεχράκη

Ομαδικές ασφαλίσεις

210 6772431


Μελίτα Πιτσούλη

Ατομικές ασφαλίσεις

210 6772433


Λίλα Αρβανίτη

Κλάδος Περιουσίας

210 6772411


Πολίνα Γκολέμη

Κλάδος Πιστώσεων & Εγγυήσεων

210 6772434


Ελένη Βαρουχάκη

Κλάδος Μεταφορών & Σκαφών

210 6772412


Μάρω Παναγή

Κλάδος Αυτοκινήτου

210 6772414


Γεωργία Καπόνη

Κλάδος ανάπτυξης νέων εργασιών

210 6772432


Γιάννης Σιλιντζήρης

 

210 6772447


Μάχη Αγγελίδου

Οικονομικές Υπηρεσίες

210 6772421


Βίκυ Γουρνά

Οικονομικές Υπηρεσίες

210 6772422