Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίστρων Καταγράφει Εντυπωσιακές Αποζημιώσεις

Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίστρων Καταγράφει Εντυπωσιακές Αποζημιώσεις

Η εταιρία μεσιτείας ασφαλιστικών MJC αναδεικνύεται εξαιρετικά αποτελεσματική  στον τομέα των αποζημιώσεων με εντυπωσιακά νούμερα για τα έτη που έχουν περάσει. Μέσα σε μια εικοσαετία παρουσιάζει μια εντυπωσιακή λίστα μεγάλων αποζημιώσεων, καταδεικνύοντας την αξιοπιστία και την συνέπεια της στην εκτέλεση των υποχρεώσεών της έναντι των πελατών της αλλά και στην ολοκληρωμένη κάλυψη των συμβολαίων που έχει συνάψει για λογαριασμό τους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν το ενδιαφέρον και την ικανότητα της εταιρίας να αντιμετωπίζει διάφορες περιπτώσεις από πυρκαγιές μέχρι κακόβουλες ενέργειες. Συγκεκριμένα, μεγάλες αποζημιώσεις κατά τα έτη 2006 έως 2023, μεταξύ άλλων είναι οι εξής:

  • Στο έτος 2006, η εταιρία προσφέρει αποζημίωση ύψους €7.050.000 λόγω πυρκαγιάς.
  • Το έτος 2008, καταγράφεται αποζημίωση ύψους €1.400.000 λόγω κακόβουλης ενέργειας.
  • Στο έτος 2009, εκδίδεται αποζημίωση ύψους €2.706.442 λόγω πυρκαγιάς.
  • Το έτος 2016, καταγράφεται εντυπωσιακή αποζημίωση ύψους €11.949.773 λόγω πυρκαγιάς.
  • Το έτος 2020, εκδίδεται αποζημίωση ύψους €860.000 για παρεμπόδιση πρόσβασης.
  • Το έτος 2021, η εταιρία ανταποκρίνεται με αποζημίωση €1.010.000 λόγω πυρκαγιάς.
  • Το έτος 2022, καταγράφεται αποζημίωση ύψους €1.089.012,19 λόγω πυρκαγιάς.
  • Το έτος 2023, κορυφώνεται η σειρά των εντυπωσιακών αποζημιώσεων με €12.000.000 λόγω πυρκαγιάς.

 Τα παραπάνω νούμερα αποτελούν απλώς ένα μικρό δείγμα των επιτυχιών που έχει σημειώσει η εταιρία MJC στον τομέα των αποζημιώσεων. Η δέσμευση της εταιρίας να προστατεύσει τους πελάτες της και να παρέχει αξιόπιστες λύσεις σε περιπτώσεις κινδύνου αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τα εντυπωσιακά αυτά νούμερα.