Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 2015