26/03/2015

Ισολογισμός ΚΑΠΟΥΑΝΟ Α.Ε. 2012

Κατεβάστε τον Ισογισμό σε .pdf μορφή.
26/03/2015

Αποζημίωση πυρκαγιάς 2006

DRUCKFARBEN Με την ευκαιρία της καταβολής του ποσού 7.050.000 ευρώ ως αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη η εταιρεία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ από την πυρκαγιά της […]
02/03/2015

Αποζημίωση πυρκαγιάς 2001

ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ «Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» ΑΡ.ΜΑΕ 5937/06/Β/86/15 Με την ευκαιρία της καταβολής στην εταιρεία μας του ποσού 2.157.676.000 […]